eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1177

NGC 1177
Objekt NGC 1177 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1177 - galax i stjärnbild Persei
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=14.6m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h4m37.2s; Dec= 42°21'46"
rödförskjutning (z): 0.018626
Avståndet från solen till NGC 1177: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 78.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1177 : PGC 11581, IC 281, MCG 7-7-20, CGCG 540-33

Närliggande objekt: NGC 1175, NGC 1176, NGC 1178, NGC 1179

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.