eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1175

NGC 1175
Objekt NGC 1175 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1175 - galax i stjärnbild Persei
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.7'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h4m32.3s; Dec= 42°20'25"
rödförskjutning (z): 0.018423
Avståndet från solen till NGC 1175: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1175 : PGC 11578, UGC 2515, MCG 7-7-19, CGCG 540-32

Närliggande objekt: NGC 1173, NGC 1174, NGC 1176, NGC 1177

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.