eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1189

NGC 1189
Objekt NGC 1189 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1189 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBcd - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.5'
magnitud: V=13.8m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 14.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h3m24.2s; Dec= -15°37'23"
rödförskjutning (z): 0.008486
Avståndet från solen till NGC 1189: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 35.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1189 : PGC 11503, MCG -3-8-61, HCG 22C

Närliggande objekt: NGC 1187, NGC 1188, NGC 1190, NGC 1191

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.