eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1192

NGC 1192
Objekt NGC 1192 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1192 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E6 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h3m34.6s; Dec= -15°40'44"
rödförskjutning (z): 0.032059
Avståndet från solen till NGC 1192: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 135.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1192 : PGC 11519, MCG -3-8-65, HCG 22E, NPM1G -15.0165

Närliggande objekt: NGC 1190, NGC 1191, NGC 1193, NGC 1194

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.