eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1194

NGC 1194
Objekt NGC 1194 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1194 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.0'
magnitud: V=12.9m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h3m49.1s; Dec= -1°6'12"
rödförskjutning (z): 0.013596
Avståndet från solen till NGC 1194: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1194 : PGC 11537, UGC 2514, MCG 0-8-78, CGCG 389-68, IRAS 03012-0117

Närliggande objekt: NGC 1192, NGC 1193, NGC 1195, NGC 1196

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.