eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1194

NGC 1194
Objekt NGC 1194 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1194 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.0'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h3m49.1s; Dec= -1°6'12"
RedShift (z): 0.013596
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1194: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1194 : PGC 11537, UGC 2514, MCG 0-8-78, CGCG 389-68, IRAS 03012-0117

Blízke objekty: NGC 1192, NGC 1193, NGC 1195, NGC 1196

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.