eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1193

NGC 1193
Voorwerp NGC 1193 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1193 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Persei
Type: II3m -
De hoekige afmetingen: 3.00'
omvang: V=12.6m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h5m55s; Dec= 44°23'0"
Andere namen van het object NGC 1193 : OCL 390

Objecten in de buurt: NGC 1191, NGC 1192, NGC 1194, NGC 1195

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.