eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1203B

NGC 1203B
Objekt NGC 1203B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1203B - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h5m14.1s; Dec= -14°22'38"
Iné mená objektu NGC 1203B : PGC 11599, MCG -3-8-71

Blízke objekty: NGC 1201, NGC 1202, NGC 1203A, NGC 1204

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.