eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1203B

NGC 1203B
Objekt NGC 1203B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1203B - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=15.0m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h5m14.1s; Dec= -14°22'38"
Övriga namn på objektet NGC 1203B : PGC 11599, MCG -3-8-71

Närliggande objekt: NGC 1201, NGC 1202, NGC 1203A, NGC 1204

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.