eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1246

NGC 1246
Voorwerp NGC 1246 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1246 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Horologii
Type: E5 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.30'x0.8'
omvang: V=12.9m; B=13.9m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h7m2.3s; Dec= -66°56'18"
roodverschuiving (z): 0.018810
De afstand van de zon tot NGC 1246: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 79.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1246 : PGC 11680, ESO 82-9, FAIR 229

Objecten in de buurt: NGC 1244, NGC 1245, NGC 1247, NGC 1248

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.