eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1244

NGC 1244
Voorwerp NGC 1244 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1244 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Horologii
Type: Sab -
De hoekige afmetingen: 1.90'x0.4'
omvang: V=12.8m; B=13.6m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h6m31s; Dec= -66°46'33"
roodverschuiving (z): 0.018416
De afstand van de zon tot NGC 1244: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 77.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1244 : PGC 11659, ESO 82-8, AM 0305-665, IRAS 03058-6657

Objecten in de buurt: NGC 1242, NGC 1243, NGC 1245, NGC 1246

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.