eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1253

NGC 1253
Objekt NGC 1253 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1253 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 5.30'x2.3'
magnitud: V=11.7m; B=12.3m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h14m9.2s; Dec= -2°49'23"
rödförskjutning (z): 0.005713
Avståndet från solen till NGC 1253: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1253 : PGC 12041, MCG -1-9-18, UGCA 62, Arp 279, KUG 0311-030

Närliggande objekt: NGC 1252, NGC 1253A, NGC 1254, NGC 1255

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.