eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1270

NGC 1270
Objekt NGC 1270 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1270 - galax i stjärnbild Persei
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h18m58.1s; Dec= 41°28'13"
rödförskjutning (z): 0.016561
Avståndet från solen till NGC 1270: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1270 : PGC 12350, UGC 2660, MCG 7-7-57, CGCG 540-95

Närliggande objekt: NGC 1268, NGC 1269, NGC 1271, NGC 1272

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.