eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1277

NGC 1277
Objekt NGC 1277 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1277 - galax i stjärnbild Persei
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.3'
magnitud: V=13.6m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h19m51.4s; Dec= 41°34'27"
rödförskjutning (z): 0.016898
Avståndet från solen till NGC 1277: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1277 : PGC 12434, MCG 7-7-64, CGCG 540-104

Närliggande objekt: NGC 1275, NGC 1276, NGC 1278, NGC 1279

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.