eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1281

NGC 1281
Objekt NGC 1281 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1281 - galax i stjärnbild Persei
Typ: E5 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.4'
magnitud: V=13.3m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h20m6.3s; Dec= 41°37'47"
rödförskjutning (z): 0.014343
Avståndet från solen till NGC 1281: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1281 : PGC 12458, MCG 7-7-67, CGCG 540-108

Närliggande objekt: NGC 1279, NGC 1280, NGC 1282, NGC 1283

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.