eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1286

NGC 1286
Objekt NGC 1286 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1286 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h17m48.5s; Dec= -7°36'59"
rödförskjutning (z): 0.014451
Avståndet från solen till NGC 1286: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1286 : PGC 12250, MCG -1-9-25, NPM1G -07.0122

Närliggande objekt: NGC 1284, NGC 1285, NGC 1287, NGC 1288

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.