eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1287

NGC 1287
Objekt NGC 1287 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1287 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=13.9m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h18m33.3s; Dec= -2°43'50"
rödförskjutning (z): 0.028636
Avståndet från solen till NGC 1287: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 121.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1287 : PGC 12310, KUG 0316-029

Närliggande objekt: NGC 1285, NGC 1286, NGC 1288, NGC 1289

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.