eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1287

NGC 1287
Obiekt NGC 1287 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1287 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.80'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=13.9m; B=14.8m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h18m33.3s; Dec= -2°43'50"
Redshift (z): 0.028636
Odległość od Słońca do NGC 1287: w oparciu o wartość redshift (z) - 121.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1287 : PGC 12310, KUG 0316-029

Sąsiadujące obiekty: NGC 1285, NGC 1286, NGC 1288, NGC 1289

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.