eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1287

NGC 1287
objekt NGC 1287 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1287 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t18m33.3s; Dec= -2°43'50"
Rødforskyvning (z): 0.028636
Avstand fra solen til NGC 1287: basert på redshiftverdien (z) - 121.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1287 : PGC 12310, KUG 0316-029

Naboobjekter: NGC 1285, NGC 1286, NGC 1288, NGC 1289

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.