eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1289

NGC 1289
Objekt NGC 1289 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1289 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.1'
magnitud: V=12.6m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h18m49.8s; Dec= -1°58'23"
rödförskjutning (z): 0.009460
Avståndet från solen till NGC 1289: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 40.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1289 : PGC 12342, IC 314, UGC 2666, MCG 0-9-54, CGCG 390-55

Närliggande objekt: NGC 1287, NGC 1288, NGC 1290, NGC 1291

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.