eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1288

NGC 1288
Objekt NGC 1288 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1288 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.30'x1.9'
veľkosť: V=12.1m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h17m13.2s; Dec= -32°34'35"
RedShift (z): 0.015137
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1288: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1288 : PGC 12204, ESO 357-13, MCG -5-8-25, AM 0315-324, IRAS 03152-3245

Blízke objekty: NGC 1286, NGC 1287, NGC 1289, NGC 1290

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.