eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 129

NGC 129
objekt NGC 129 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 129 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: IV2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 12.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t29m58s; Dec= 60°12'42"
Andre objektnavn NGC 129 : OCL 294

Naboobjekter: NGC 127, NGC 128, NGC 130, NGC 131

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.