eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1319

NGC 1319
Objekt NGC 1319 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1319 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0/P -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.7'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h23m56.5s; Dec= -21°31'38"
rödförskjutning (z): 0.013289
Avståndet från solen till NGC 1319: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 56.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1319 : PGC 12708, ESO 548-6, MCG -4-9-3

Närliggande objekt: NGC 1317, NGC 1318, NGC 1320, NGC 1321

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.