eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1324

NGC 1324
Objekt NGC 1324 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1324 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x0.8'
magnitud: V=12.7m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h25m1.7s; Dec= -5°44'43"
rödförskjutning (z): 0.018906
Avståndet från solen till NGC 1324: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 79.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1324 : PGC 12772, MCG -1-9-38, IRAS 03225-0555

Närliggande objekt: NGC 1322, NGC 1323, NGC 1325, NGC 1325A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.