eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1325

NGC 1325
Objekt NGC 1325 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1325 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.80'x1.6'
veľkosť: V=11.5m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h24m25.5s; Dec= -21°32'35"
RedShift (z): 0.005307
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1325: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1325 : PGC 12737, ESO 548-7, MCG -4-9-4, UGCA 70, IRAS 03221-2143

Blízke objekty: NGC 1323, NGC 1324, NGC 1325A, NGC 1326

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.