eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1328

NGC 1328
objekt NGC 1328 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1328 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t25m39s; Dec= -4°7'28"
Rødforskyvning (z): 0.020417
Avstand fra solen til NGC 1328: basert på redshiftverdien (z) - 86.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1328 : PGC 12805, NPM1G -04.0149

Naboobjekter: NGC 1326B, NGC 1327, NGC 1329, NGC 1330

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.