eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1328

NGC 1328
Objekt NGC 1328 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1328 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.6'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h25m39s; Dec= -4°7'28"
rödförskjutning (z): 0.020417
Avståndet från solen till NGC 1328: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 86.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1328 : PGC 12805, NPM1G -04.0149

Närliggande objekt: NGC 1326B, NGC 1327, NGC 1329, NGC 1330

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.