eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1330

NGC 1330
Objekt NGC 1330 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1330 - grupp av stjärnor i stjärnbild Persei
Typ: *Grp -
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h29m4.4s; Dec= 41°40'32"

Närliggande objekt: NGC 1328, NGC 1329, NGC 1331, NGC 1332

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.