eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1330

NGC 1330
Obiekt NGC 1330 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1330 - grupa gwiazd w konstelacji Perseusz
Тип: *Grp -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h29m4.4s; Dec= 41°40'32"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1328, NGC 1329, NGC 1331, NGC 1332

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.