eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1330

NGC 1330
Voorwerp NGC 1330 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1330 - groep sterren in het sterrenbeeld Persei
Type: *Grp -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h29m4.4s; Dec= 41°40'32"

Objecten in de buurt: NGC 1328, NGC 1329, NGC 1331, NGC 1332

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.