eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1336

NGC 1336
objekt NGC 1336 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1336 - galakse i stjernebildet Fornacis
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.10'x1.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.3m; B=13.1m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t26m32s; Dec= -35°42'48"
Rødforskyvning (z): 0.004730
Avstand fra solen til NGC 1336: basert på redshiftverdien (z) - 20.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1336 : PGC 12848, ESO 358-2, MCG -6-8-16, FCC 47

Naboobjekter: NGC 1334, NGC 1335, NGC 1337, NGC 1338

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.