eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1336

NGC 1336
Objekt NGC 1336 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1336 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.5'
magnitud: V=12.3m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h26m32s; Dec= -35°42'48"
rödförskjutning (z): 0.004730
Avståndet från solen till NGC 1336: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1336 : PGC 12848, ESO 358-2, MCG -6-8-16, FCC 47

Närliggande objekt: NGC 1334, NGC 1335, NGC 1337, NGC 1338

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.