eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1344

NGC 1344
objekt NGC 1344 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1344 - galakse i stjernebildet Fornacis
Typen: E5 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.80'x3.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.4m; B=11.3m
Overflate lysstyrke: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t28m19.5s; Dec= -31°4'5"
Rødforskyvning (z): 0.003899
Avstand fra solen til NGC 1344: basert på redshiftverdien (z) - 16.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1344 : PGC 12923, NGC 1340, ESO 418-5, MCG -5-9-5, AM 0326-311

Naboobjekter: NGC 1342, NGC 1343, NGC 1345, NGC 1346

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.