eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1351A

NGC 1351A
Objekt NGC 1351A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1351A - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.60'x0.5'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h28m48.5s; Dec= -35°10'40"
rödförskjutning (z): 0.004513
Avståndet från solen till NGC 1351A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1351A : PGC 12952, ESO 358-9, MCG -6-8-21, FCC 67

Närliggande objekt: NGC 1350, NGC 1351, NGC 1352, NGC 1353

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.