eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1352

NGC 1352
Objekt NGC 1352 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1352 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.7'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h31m32.9s; Dec= -19°16'40"
rödförskjutning (z): 0.014550
Avståndet från solen till NGC 1352: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1352 : PGC 13091, ESO 548-30, MCG -3-10-2, NPM1G -19.0148

Närliggande objekt: NGC 1351, NGC 1351A, NGC 1353, NGC 1354

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.