eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1355

NGC 1355
Obiekt NGC 1355 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1355 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.50'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=13.3m; B=14.3m
Jasność powierzchni: 12.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h33m23.5s; Dec= -4°59'54"
Redshift (z): 0.013100
Odległość od Słońca do NGC 1355: w oparciu o wartość redshift (z) - 55.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1355 : PGC 13169, MCG -1-10-2

Sąsiadujące obiekty: NGC 1353, NGC 1354, NGC 1356, NGC 1357

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.