eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1369

NGC 1369
Objekt NGC 1369 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1369 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.4'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h36m45.2s; Dec= -36°15'20"
rödförskjutning (z): 0.004717
Avståndet från solen till NGC 1369: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1369 : PGC 13330, ESO 358-34, MCG -6-9-4, FCC 176

Närliggande objekt: NGC 1367, NGC 1368, NGC 1370, NGC 1371

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.