eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1374

NGC 1374
Voorwerp NGC 1374 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1374 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Fornacis
Type: E1 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 2.70'x2.4'
omvang: V=11.1m; B=12.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h35m16.6s; Dec= -35°13'33"
roodverschuiving (z): 0.004316
De afstand van de zon tot NGC 1374: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 18.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1374 : PGC 13267, ESO 358-23, MCG -6-8-29, AM 0333-352, FCC 147

Objecten in de buurt: NGC 1372, NGC 1373, NGC 1375, NGC 1376

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.