eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1372

NGC 1372
Voorwerp NGC 1372 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1372 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.6'
omvang: V=14.3m; B=15.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h36m59.7s; Dec= -15°52'54"
roodverschuiving (z): 0.030785
De afstand van de zon tot NGC 1372: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 130.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1372 : PGC 13346, NPM1G -16.0142

Objecten in de buurt: NGC 1370, NGC 1371, NGC 1373, NGC 1374

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.