eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1372

NGC 1372
Objekt NGC 1372 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1372 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h36m59.7s; Dec= -15°52'54"
rödförskjutning (z): 0.030785
Avståndet från solen till NGC 1372: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 130.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1372 : PGC 13346, NPM1G -16.0142

Närliggande objekt: NGC 1370, NGC 1371, NGC 1373, NGC 1374

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.