eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1372

NGC 1372
Obiekt NGC 1372 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1372 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: E0 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.60'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=14.3m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h36m59.7s; Dec= -15°52'54"
Redshift (z): 0.030785
Odległość od Słońca do NGC 1372: w oparciu o wartość redshift (z) - 130.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1372 : PGC 13346, NPM1G -16.0142

Sąsiadujące obiekty: NGC 1370, NGC 1371, NGC 1373, NGC 1374

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.