eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1372

NGC 1372
objekt NGC 1372 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1372 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.3m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t36m59.7s; Dec= -15°52'54"
Rødforskyvning (z): 0.030785
Avstand fra solen til NGC 1372: basert på redshiftverdien (z) - 130.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1372 : PGC 13346, NPM1G -16.0142

Naboobjekter: NGC 1370, NGC 1371, NGC 1373, NGC 1374

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.