eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1375

NGC 1375
Objekt NGC 1375 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1375 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.30'x0.9'
veľkosť: V=12.4m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h35m16.8s; Dec= -35°15'57"
RedShift (z): 0.002468
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1375: na základe množstva červeného posunu (z) - 10.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1375 : PGC 13266, ESO 358-24, MCG -6-8-30, AM 0333-352, FCC 148

Blízke objekty: NGC 1373, NGC 1374, NGC 1376, NGC 1377

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.