eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1376

NGC 1376
Objekt NGC 1376 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1376 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.9'
magnitud: V=12.1m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h37m6s; Dec= -5°2'34"
rödförskjutning (z): 0.013852
Avståndet från solen till NGC 1376: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1376 : PGC 13352, MCG -1-10-11, IRAS 03346-0512

Närliggande objekt: NGC 1374, NGC 1375, NGC 1377, NGC 1378

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.