eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1387

NGC 1387
Objekt NGC 1387 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1387 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.80'x2.6'
veľkosť: V=10.7m; B=11.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h36m57.2s; Dec= -35°30'21"
RedShift (z): 0.004343
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1387: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1387 : PGC 13344, ESO 358-36, MCG -6-9-7, IRAS 03350-3540, FCC 184

Blízke objekty: NGC 1385, NGC 1386, NGC 1388, NGC 1389

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.