eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1387

NGC 1387
Objekt NGC 1387 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1387 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.80'x2.6'
magnitud: V=10.7m; B=11.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h36m57.2s; Dec= -35°30'21"
rödförskjutning (z): 0.004343
Avståndet från solen till NGC 1387: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1387 : PGC 13344, ESO 358-36, MCG -6-9-7, IRAS 03350-3540, FCC 184

Närliggande objekt: NGC 1385, NGC 1386, NGC 1388, NGC 1389

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.