eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1400

NGC 1400
Objekt NGC 1400 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1400 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 2.50'x2.1'
magnitud: V=11.0m; B=11.9m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h39m30.7s; Dec= -18°41'17"
rödförskjutning (z): 0.001861
Avståndet från solen till NGC 1400: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 7.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1400 : PGC 13470, ESO 548-62, MCG -3-10-22, IRAS 03372-1850

Närliggande objekt: NGC 1398, NGC 1399, NGC 1401, NGC 1402

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.