eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1398

NGC 1398
Objekt NGC 1398 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1398 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 7.20'x5.2'
magnitud: V=9.7m; B=10.6m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h38m52s; Dec= -26°20'14"
rödförskjutning (z): 0.004657
Avståndet från solen till NGC 1398: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1398 : PGC 13434, ESO 482-22, MCG -4-9-40, AM 0336-263, IRAS 03367-2629

Närliggande objekt: NGC 1396, NGC 1397, NGC 1399, NGC 1400

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.