eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1398

NGC 1398
Objekt NGC 1398 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1398 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 7.20'x5.2'
veľkosť: V=9.7m; B=10.6m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h38m52s; Dec= -26°20'14"
RedShift (z): 0.004657
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1398: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1398 : PGC 13434, ESO 482-22, MCG -4-9-40, AM 0336-263, IRAS 03367-2629

Blízke objekty: NGC 1396, NGC 1397, NGC 1399, NGC 1400

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.