eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1427

NGC 1427
objekt NGC 1427 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1427 - galakse i stjernebildet Fornacis
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.80'x2.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.9m; B=11.8m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t42m19.2s; Dec= -35°23'34"
Rødforskyvning (z): 0.004630
Avstand fra solen til NGC 1427: basert på redshiftverdien (z) - 19.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1427 : PGC 13609, ESO 358-52, MCG -6-9-21, FCC 276

Naboobjekter: NGC 1425, NGC 1426, NGC 1427A, NGC 1428

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.